<strong>Dobra komunikacija dobesedno odpira vrata v našem življenju. Ključna je pri uspehu v poslovnem življenju, pa tudi pri lepših odnosih z znanci, prijatelji in seveda za srečen partnerski odnos. Zanimivo je, da se z znanjem dobre komunikacije ne rodimo, ampak je to veščina, ki se jo v življenju učimo</strong>.
<h2>Pozorno poslušajmo</h2>
Pozorno poslušanje je najbolj pomembni del dobre komunikacije. Ko se z nekom pogovarjate, bodite pozorni, radovedni, empatični in zainteresirani za sogovornika. Vzemite si čas, da poslušate, začutite, kaj se dogaja in oblikujete odgovor. Med tem ne glejte televizije, računalnika ali mobitela, temveč se človeku posvetite v celoti.

Pri pozornem poslušanju je treba paziti na to, da imate s sogovornikom direktni stik z očmi, da ohranjate uravnoteženo in odprto držo, da so dlani odprte in ne stisnjene v pest, da je na vašem obrazu nasmeh, ko ste prijazni in resnost, ko je tema resna ali žalostna.
<h2>Načini komuniciranja</h2>
Ko opazujete ljudi ali sami se, lahko na splošno opazite tri načine komuniciranja

1. Agresivni: Ljudje vztrajajo pri svojih željah in potrebah in pri tem ne izbirajo sredstev, tudi na račun tega, da prizadenejo druge. Prepričanje, na katerem sloni tak način komunikacije je: »Drugi niso pomembni« ali »Če popustim, me bodo drugi izkoristili«

2. Pasivni: Ljudje, ki se obnašajo pasivno, ne izražajo svojih želja in potreb, ker jih je strah, da bodo zavrnjeni ali da bodo koga prizadeli. Prepričanje pri pasivni komunikaciji je: »Jaz nisem pomemben« in »Nimam pravice, da se postavim zase«

3. Asertivni: Zavzemanje za svoje želje in potrebe, pri tem pa upoštevamo tudi dostojanstvo in potrebe drugih. Prepričanja v zvezi s to vrsto komunikacije so: » Jaz sem pomemben in tudi drugi so pomembni.«, »Imam pravico, da se postavim zase«.
<h2>Asertivno postavljanje zase</h2>
Postavljanje zase je najbolj učinkovito na asertiven način. To je način prijaznega komuniciranja, s katerim učinkovito izrazimo svoje potrebe in želje, pri tem pa ne prizadenemo drugih.
<h3>Primer asertivnega postavljanja zase</h3>
<strong>Hčerka:</strong> »Mami, ali mi boš lahko ta vikend pazila tamalo?«
<strong>Mama:</strong> »Saj veš, da bi jo pazila z veseljem, vendar sem zmenjena s prijateljico v toplicah.
<strong>Hčerka:</strong> »Ampak jaz bi nujno rabila varstvo…«
<strong>Mama:</strong> »Vem, da si tudi ti želiš biti kakšen vikend prosta, ampak jaz sem tokrat že zmenjena. Naslednjič pa ni problema,samo dovolj zgodaj mi povej.«
<h2>Komunikacija niso samo besede</h2>
Komunikacija je tudi način govorjenja, ton glasu, izraz v očeh, gibi rok in še marsikaj. Za asertivno komuniciranje je pomembna sproščenost, vzravnana drža in umirjeni gibi. Ko se postavljamo zase, se zravnamo in najprej poskušamo zaznati energijo v telesu. Dvignemo glavo, spustimo ramena, odkrito pogledamo sogovornika v oči in spregovorimo odločno, glasno, vendar ne jokavo ali zadirčno.