transakcijska analizaTransakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Posameznika obravnava kot avtonomno osebnost, ki se lahko samostojno odloča in usmerja svoje življenje.

Osnovni principi psihoterapevtskega dela:

  • Ljudje so v redu.
  • Vsakdo ima zmožnost razmišljanja.
  • Ljudje se sami odločajo in te odločitve lahko spremenijo.

Nekateri koncepti v transakcijski analizi:

Model ego stanj
Tridelni model ego stanj (Starš, Odrasli, Otrok) predstavlja koherenten sistem mišljenja, čustvovanja in vedenja.

  • Ego stanje Starš zajema zapis slikovnih in tonskih sporočil, ki jih je posameznik prejel od avtoritet (staršev) v zgodnjem otroštvu.
  • Ego stanje Odrasli informacije sprejema, analizira, predeluje in se na realnost odziva tako, kot jo doživlja v danem trenutku, torej tukaj in zdaj.
  • Ego stanje Otrok se, razvojno gledano, razvije kot prvo. Tu so shranjeni spomini dogodkov in izkustev, ki so se zgodili v preteklosti in so interpretirani v skladu z mišljenjem in doživljanjem otroka.

Transakcije
Transakcije so del komunikacijskega procesa. Govorimo o izmenjavi transakcijskega stimulusa in transakcijskega odgovora iz enega ali več ego stanj. Transakcije med razlicnimi ego stanji lahko pripeljejo do neuspešne in neučinkovite komunikacije, do konfliktov, stisk ipd.

Strouk (potrditev obstoja)
Potreba po psihološki ali fizični stimulaciji je prav tako pomembna kot potreba po hrani. Strouk kot komunikacijska enota obsega tako fizicni dotik kot tudi druge oblike pozornosti: beseda, pogled, nasmeh,…

Psihološke igre
Igre so serija obojestranskih prikritih transakcij, ki vodijo k natančno opredeljenemu, predvidljivemu cilju, oziroma ponavljajoči se niz transakcij s prikrito motivacijo. Izhajajo iz nekega nerazrešenega simbiotičnega odnosa in so poskus osebe, da bi ta odnos ponovno vzpostavila.

Darja Poljanec