Psihoterapija!

Učinkovita psihoterapija po principih transakcijske analize za zdravljenje depresije, anksioznosti, panične motnje, socialne anksioznosti in fobij, težav z različnimi odvisnostmi, tudi odvisnostjo od odnosov…

Več ...

Brezplačne terapevtske skupine za pomoč pri anksioznosti, depresiji, panični motnji in prebolevanju ločitve ali razhoda s partnerjem

Več ...

Intenzivne delavnice za javno nastopanje, strah pred čustveno in telesno bližino, asertivnost, veščine osvajanja in še marsikaj…

Več ...
S psihoterapijo učinkovito zdravimo anksioznost, panične napade, depresijo, anoreksijo, bulimijo, prenajedanje in druge motnje hranjenja, različne odvisnosti in še marsikaj.

Polje uporabe psihoterapije je resnično zelo široko. Po pomoč se zatečemo, ko se soočimo:

• z motnjami razpoloženja (depresija, bipolarne motnje itd.)

• z anksioznostjo (panicni napadi, fobije, socialna fobija, obsesivno-kompulzivna motnja …)

• z motnjami hranjenja (anoreksija, bulimija, prenajedanje …)

• odvisnostmi (odnosi, droge, igre na srečo …).

Psihoterapija je učinkovita tudi pri premagovanju stresa ter iskanju življenjskega smisla in dviga kakovosti življenja nasploh, pri vseh večjih življenjskih spremembah (izguba zaposlitve, razveza, izguba bližnjega ipd.), skratka takrat, ko imamo občutek, da smo nemočni in ne bomo več zmogli sami.

izkrivljeno zrcalo-malaV psihoterapevtski proces se lahko vključijo posamezniki, pari, družine, skupine. V pogovoru predstavijo svojo težavo, nato pa s pomočjo psihoterapevta ozavestijo, uvidijo, razumejo vzroke težav in iščejo učinkovitejše načine spopadanja z njimi.

Ljudje se v življenju srečujemo z različnimi konflikti in težavami. Načina reševanja konfliktov in težav se naučimo v otroštvu, v primarni družini, kasneje pa k temu temu dodamo še socializacijske izkušnje, ki si jih nabiramo v šoli, med vrstniki, v okolju, kjer živimo. Če se naučimo konflikte dojemati kot del življenja, bomo k njihovem razreševanju pristopili na zdrav, pozitiven način. Največkrat pa za nas konflikti in težave (v partnerskem odnosu, na delovnem mestu) pomenijo stresno obremenitev, povezano z vrsto neprijetnih občutkov. Vzroki za naše dojemanje položaja, v katerem smo se znašli, najverjetneje tičijo nekje v našem otroštvu. Zato so naši odzivi pravzaprav razreševanje stisk iz otroštva, ki jih projiciramo v sedanjost, tukaj in zdaj.

Uspešnost psihoterapije je odvisna od številnih dejavnikov. Psihoterapevtski proces je odnos med psihoterapevtom in klientom, kjer vzajemno gradita zaupanje, spoštovanje in sprejemanje drug drugega. Izhajati morata iz pozicije Jaz sem v redu – ti si v redu. Pomembna je tudi motivacija klienta, njegova odločenost, da je pripravljen prekiniti začarani krog vedenj in prepričanj, ki ga ovirajo v življenju.

Beseda psihoterapija izhaja iz starogrščine (psycho – duša in therapía – zdravljenje), tj. zdravljenje duše. Danes psihoterapijo opredeljujemo kot samostojno znanstveno in strokovno disciplino, ki se ukvarja z zdravljenjem psihičnih težav oziroma motenj z različnimi metodami in tehnikami, ki jih izvaja usposobljen in kvalificiran strokovnjak – psihoterapevt.

Začetki segajo tja v 19. stoletje, ko je Sigmund Freud razvil temelje psihoanalize. Njegova dognanja so nadgrajevale številne psihoterapevtske šole, ki temeljijo na različnih teoretičnih konceptih in metodah oziroma tehnikah pomoči. Namen vseh šol je praviloma isti, razlikujejo se le v uporabi različnih metod in tehnik, s katerimi dosegajo različne cilje; nekatere so bolj usmerjene v spremembo vedenja z odstranitvijo simptomov, druge pa posegajo globlje v posameznikovo strukturo osebnosti, s ciljem doseči spremembe na ravni mišljenja, vedenja in čustvovanja.

Depresija logoterapevtski vidik

DEPRESIJA
Psihološki vidik
Na podlagi Mednarodne klasifikacije bolezni sodi depresija med razpoloženjske (afektivne) motnje (F30-F39). To pomeni motnje, kjer je temeljna motnja […]

Psihoterapevtski pristopi

Z boljšo komunikacijo do lepših odnosov

Psihoterapija in vrtnarjenje

Tesnobne motnje

Med tesnobne motnje po DSM-IV uvrščamo:

1. Panični napad
2. Panično motnjo brez agorafobije
3. Panično motnjo z agorafobijo
4. Specifične fobije
5. Socialno fobijo
6. […]

Depresija

Velika depresivna motnja

Za veliko depresivno motnjo, ki jo s skupnim izrazom največkrat poimenujemo kar depresija, je značilna navzočnost velike depresivne […]

Zaljubljenost in ljubezen*

Ste terapevtka psihoterapije transakcijske analize – nam lahko razložite, kakšne so glavne značilnosti te smeri in njene metode?

Sem specializantka psihoterapije […]

Strah pred javnim nastopanjem

Premagovanje strahu pred javnim nastopanjem
»Pobralo me je od strahu, ko sem le pomislil na to, da bom moral recitirati pred […]

Zdravljenje mejne (borderline) osebnostne motnje s koncepti transakcijske analize

»Odrasti ne pomeni pozabiti in zapustiti infantilne in arhaične ideale našega otroštva, ampak prepoznati in sprejeti infantilne in arhaične ambicije […]

Izgorelost na delovnem mestu (burnout)

Izgorelost označuje postopno izgubo motivacije za delo pri osebah, ki veliko delajo, a od okolja ne dobijo ustrezne potrditve. Gre […]

S hrano proti depresiji

S hrano proti depresiji

Jeseni in pozimi postanejo dnevi krajši, pa tudi vreme je manj sončno, zato je svetlobe manj. Slabo […]

Kaj je anksioznost in kaj so panični napadi

Tesnoba (anksioznost) in strah

Tesnoba (anksioznost) je precej neprijetno občutenje psihične in telesne napetosti. Lahko rečemo, da gre za zaskrbljenost, usmerjeno […]

Zdravljenje anoreksije in bulimije – motenj hranjenja s pomočjo psihoterapije transakcijske analize

Motnje hranjenja in psihoterapija transakcijske analize

V prispevku želim predstaviti problem motenj hranjenja skozi perspektivo transakcijske analize (TA). Opisala bom povezavo […]

Zdravljenje motenj prehranjevanja in motenj hranjenja po principih psihoterapije transakcijske analize

Odvečni kilogrami so lahko posledica:

neznanja o zdravi prehrani, nerednega prehranjevanja in pomanjkanja gibanja,
čustvenega prenajedanja in zlorabe hrane kot tolažbe ob […]

Nadpovprečno uspešni – tudi žrtve mobinga?

»Svoje sovraštvo usmerjamo na tiste, zaradi katerih se zavemo svojih slabosti.«

Nasilje kot oblika izkazovanja moči nad šibkejšimi in drugačnimi […]

Transakcijska analiza

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Posameznika obravnava kot avtonomno osebnost, […]

Psihološke igre v medčloveških odnosih – komunikacija – transakcijska analiza

Kaj so psihološke igre?
Eric Berne je do koncepta iger prišel s preučevanjem niza transakcij1, ki so posledica komunikacije vseh treh […]