Skupinska psihoterapija – terapevtske skupine za pomoč v stiski

Skupinska psihoterapija je učinkovita oblika pomoči pri večini duševnih motenj, še zlasti pa je priporočljiva pri tesnobnih motnjah, kot so panični napadi, socialna fobija, obsesivno kompulzivna motnja, depresija, motnje hranjenja in različne odvisnosti. Skupine so lahko velika podpora tudi v težjih življenjskih situacijah, kot so nasilje v družini, nasilje na delovnem mestu in ločitev oz. prekinitev partnerske zveze. Način dela in dinamika v skupini omogočata povratne informacije in medsebojno učenje članov, s tem pa posameznik prepoznava sebe, svoje reakcije in doživljanje, svoje pretekle izkušnje vedenja, razmišljanja in čustvovanja, ki jih poskuša v odnosu z drugimi spremeniti. Dogajanje v skupini in oblikovanje medsebojnih odnosov med udeleženci, velikokrat ponazarja odnose v naši primarni družini, kar nam omogoča, da ozavestimo svoje vzorce misli, čustev in vedenja.