Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Vsebine, ki so objavljene na spletnem portalu jazsemvredu.si, so namenjene splošnemu informiranju in ne morejo nadomestiti obiska pri psihoterapevtu, psihiatru oziroma drugemu ustreznemu strokovnjaku.

Avtorske pravice

Vsebine na spletnih straneh so avtorsko zaščitene, zato je vsakršno posredovanje podatkov dovoljeno samo s pismeno odobritvijo. Za kakršno koli uporabo vsebin s teh strani, se lahko obrnete na administratorja strani.

Prepovedana je objava reklamnih sporočil, ki niso predhodno odobrena. Iz tega naslova je prepovedano tudi izkoriščanje in objava sporočil za osebno promocijo, ki preusmerja in vabi uporabnike na druge spletne strani (konkurenčne ali ne).

Omejitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti.

Vsebine strani so informativnega značaja, zato ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica uporabe spletne strani ali informacij na spletnih straneh.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega obvestila.

Prav tako ne sprejemamo odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

Glede povezave do drugih spletnih strani ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo delovanje in vsebino.

Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za morebitno občasno nedelovanje spletne strani.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Na podlagi člena 6 (odstavek 1, točka a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) privolim, da upravljalec foruma Jazsemvredu.si kot upravljavec osebnih podatkov zbira, hrani in obdeluje osebne podatke uporabnikov foruma Jazsemvredu.si, pridobljene ob obisku in registraciji.

Vaši osebni podatki se ne posredujejo nobenim zunanjim uporabnikom. Podatki se drugim osebam posredujejo le, če imajo za to zakonsko podlago ali če boste za to podali posebno pisno privolitev.

Vaši osebni podatki se ne iznašajo v druge države (če se iznašajo izven EU, je treba navesti, kam in komu, na kateri podlagi je iznos dopusten in kakšni so ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov).

Pod pogoji iz členov 12, 15, 16, 17, 18, 20 in 21 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave in pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Ta privolitev se lahko kadarkoli spremeni ali prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Ta privolitev in zagotovitev osebnih podatkov ni obvezna (je prostovoljna) in morebitno nesoglasje v ničemer ne vpliva na izvajanje temeljne dejavnosti /storitve.