Partnerska psihoterapija

Partnerska psihoterapija

Partnerska terapija je namenjena parom, ki se srečujejo s težavami v medsebojnem odnosu, lahko pa tudi partnerjema, kjer ima osebne težave samo en partner, vendar njegove težave vplivajo  to vpliva na njun odnos.  Težave v medsebojnem odnosu so lahko povezane s komunikacijo, intimnimi odnosi, odnosi z osebami izven njunega razmerja, otroki, vedenjem ali  vzorci iz preteklosti.

Na terapiji skušamo najprej prepoznati te težave in njihove vzroke. Včasih je potrebno, da se partnerja najprej oglasita na individualnem pogovoru in šele potem začnemo s partnersko terapijo.

Za uspešnost partnerske terapije je najbolj pomembno, da si oba partnerja želita rešiti njun odnos in sta pripravljena prevzeti odgovornost za svoj način razmišljanja in komunikacije.

Skozi proces psihoterapije psihoterapevt pomaga partnerjema videti njun odnos bolj objektivno. Počasi se učita, kako prekiniti kritiziranje drug drugega in namesto tega pogledati globlje, kaj se v resnici dogaja med njima. Terapevt najprej zbira podatke o njunem partnerskem odnosu in opazuje komunikacijo med partnerjema. Še posebej je pozoren na sprožilce vedenja, ki je za odnos nefunkcionalno in škodljivo, pomeni zapostavljanje in žaljenje posameznega partnerja. V procesu terapije se partnerja naučita izražati svoje potrebe in čustva, s čimer se poveča čustvena bližina v odnosu, to pa seveda vpliva tudi na večjo dostopnost za dotike in izražanje telesne bližine.  Velikokrat je način izražanja potreb in čustev povezan z vzorci iz otroštva in strahom pred bližino. Veliko pozornosti v psihoterapevtsem procesu namenimo učinkoviti asertivni komunikaciji, kar pomeni, da se partnerja naučita izražati svoje mišljenje in potrebe tako, da pri tem ne prizadeneta drug drugega. Posvetimo pa se tudi dobrim stvarem v odnosu, skupnim konjičkom in dejavnostim, ki so ju že do sedaj povezovali, ali pa obudimo lepe skupne trenutke in aktivnosti iz preteklosti.

Cilji partnerske terapije:

  • Partnerja bolj realno in objektivno gledata na svoj odnos
  • Zmanjšata problematično vedenje in komunikacijo
  • Naučita se izražati svoje potrebe in čustva
  • Naučita se učinkovite in asertivne komunikacije
  • Močneje se osredotočita na stvari, ki so v njunem odnosu pozitivne in ju povezujej