IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Na podlagi člena 6 (odstavek 1, točka a) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) privolim, da upravljalec foruma Jazsemvredu.si kot upravljavec osebnih podatkov zbira, hrani in obdeluje osebne podatke uporabnikov foruma Jazsemvredu.si, pridobljene ob obisku in registraciji.

Vaši osebni podatki se ne posredujejo nobenim zunanjim uporabnikom. Podatki se drugim osebam posredujejo le, če imajo za to zakonsko podlago  ali če boste za to podali posebno pisno privolitev.

Vaši osebni podatki se ne iznašajo v druge države (če se iznašajo izven EU, je treba navesti, kam in komu, na kateri podlagi je iznos dopusten in kakšni so ukrepi za zagotavljanje varnosti podatkov).

Pod pogoji iz členov 12, 15, 16, 17, 18, 20 in 21 Splošne uredbe  (EU) o varstvu podatkov imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave in pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Ta privolitev se lahko kadarkoli spremeni ali prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Ta privolitev in zagotovitev osebnih podatkov ni obvezna (je prostovoljna) in morebitno nesoglasje v ničemer ne vpliva na izvajanje temeljne dejavnosti /storitve.