Individualna in partnerska psihoterapija, svetovanje

V življenju se soočamo z vzponi in s padci; s stiskami, ki jih skušamo reševati na različne načine. Včasih potrebujemo le pozornega poslušalca, topel stisk roke in spodbudo. Če je stiska prehuda, potrebujemo strokovno usmerjen pogovor, ki poseže v globino in pomaga razrešiti tudi tiste nevidne ovire. Psihoterapija se izvaja po principih transakcijske analize.*

Kdaj se odločiti za psihoterapijo?

 • Se soočate z depresijo, s tesnobo, s fobijami?
 • Imate težave v medsebojnih odnosih in komunikaciji?
 • Ste izgubili bližnjo osebo/partnerja?
 • Ste žrtev čustvenega, fizičnega ali spolnega nasilja?
 • Imate težave z odvisnostjo (kemične/nekemične zasvojenosti ipd.)?
 • Želite izboljšati samopodobo in si pridobiti več samozavesti?

Kaj boste s psihoterapijo pridobili?

 • Odpravili težave in razrešili vzroke, ki so vas pripeljali v stisko.
 • Izboljšali komunikacijo in poglobili medsebojne odnose.
 • Prevzeli odgovornost za svoje odločitve in življenje.
 • Zaživeli bolj sproščeno, varno in samozavestno.

Osrednja Slovenija – Ljubljana:

Nevenka-Breznik
Nevenka Breznik,
specializantka psihoterapije transakcijske analize.

JAZ SEM V REDU
Nevenka Breznik s.p.
Slovenčeva 95
1000 Ljubljana
T: 041 635 530
E-pošta: nevenka.breznik@siol.net

Osrednja Slovenija – Trzin:

darja-poljanec

Darja Poljanec,
specializantka psihoterapije
transakcijske analize

Zavod TARION
Poslovna stavba Piramida
Blatnica 1
1236 Trzin
T: 040 620 194
E: tarion@siol.net

Obala (Ankaran):

Mateja-Miklic

Mateja Miklič, mag. farm.,
specializantka psihoterapije transakcijske analize.
Zavod TARION
T: 041 362-717
E-pošta: mateja.miklic@gmail.com

Umetnostna terapija otrok in mladostnikov:

Lea-Lebar

Lea Lebar,
specializantka umetnostne terapije

T: 041 393 929
E-pošta: leacreate@gmail.com

Nevenka Breznik, specializantka psihoterapije transakcijske analize

 • terapevtsko delo na področju anksioznosti, depresije, socialne fobije, povečane telesne teže in motenj hranjenja
 • partnerske terapije za izboljšanje odnosov
 • vodja terapevtskih skupin za depresijo, anksioznost, socialno fobijo
 • procesor PEAT-tehnike (psiho-energo-auro-tehnologija)
 • vodila skupino za samopomoč za depresijo in anksioznost v okviru DAM-a
 • sodelovala z MUZO na področju motenj hranjenja
 • članica slovenskega društva za transakcijsko analizo in članica EATE

Darja Poljanec, specializantka psihoterapije transakcijske analize

 • terapevtsko delo na področju anksioznosti, depresije, fobij in suicidalnosti
 • terapevtsko delo na področju stresa, mobinga, burn-out-a v zavodu TARION
 • motivacijski intervju
 • psihosocialno svetovanje v krizi
 • vodila skupino za samopomoč za depresijo in anksioznost v okviru DAM-a
 • članica upravnega odbora slovenskega društva za transakcijsko analizo in članica EATE

Lea Lebar, specializantka umetnostne terapije

 • umetnostnoterapevtsko in socialnopedagoško delo na področju pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti otrok in mladostnikov ter družino kot celoto
 • 11-letno vodenje heterogene ali kombinirane skupine otrok in mladostnikov s težavami vedenja in osebnosti v vzgojnem zavodu (skupinsko, individualno znotraj skupine ter individualno delo)
 • terapevtsko in socialnopedagoško delo z otroki in mladostniki na področju depresije, anksioznosti, agresije, motenj hranjenja
 • terapevtsko, specialnopedagoško delo z otroki s težavami razumevanja, pomnenja, spomina, disleksije
 • umetnostnoterapevtsko delo z nadarjenimi otroci
 • članica SZUT-a, Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov
Storitev Cena
Uvodno srečanje brezplačno
Individualna terapija(60 min) 40 €
Partnerska/družinska terapija(90 min) 50 €
Skupinska terapija(120 min) 15 €
Psihosocialno svetovanje* (60 min) 20 €
*Psihosocialno svetovanje vključuje glede na interes posameznika tudi motivacijski intervju.
Svetovanje ne vključuje psihoterapevtskih elementov in je mogoče največ 2 uri.
Spletni portal jazsemvredu.si je projektno delo zavoda TARION IN JAZ SEM V REDU Nevenka Breznik s.p.