Psihoterapija

Panični napadi

Panični napadi so lahko precej nenavadna in pretresljiva izkušnja, ki nas močno prestraši, vendar je pomembno, da se zavedamo, da SE NAM NIČ NE MORE ZGODITI! So popolnoma nenevarni, zaradi njih ne znorimo, ne umremo, ne zadane nas kap ali nam odpove srce… Prav nič se ne zgodi. So posledica izredno pojačanega strahu in posledično […]

Depresija logoterapevtski vidik

DEPRESIJA
Psihološki vidik
Na podlagi Mednarodne klasifikacije bolezni sodi depresija med razpoloženjske (afektivne) motnje (F30-F39). To pomeni motnje, kjer je temeljna motnja sprememba afekta ali razpoloženja v depresijo.
Sem spadajo tudi:

manična epizoda

bipolarna motnja

depresivna epizoda

ponavljajoča se depresivna motnja

trajne razpoloženjske motnje (ciklotimija, distimija)

Vzroki za nastanek depresije so različni: genetski, fiziološki, psihološki.
Zagovorniki genetskih dejavnikov zagovarjajo tezo, da se v […]

Psihoterapevtski pristopi

Z boljšo komunikacijo do lepših odnosov

Psihoterapija in vrtnarjenje

Tesnobne motnje

Med tesnobne motnje po DSM-IV uvrščamo:

1. Panični napad
2. Panično motnjo brez agorafobije
3. Panično motnjo z agorafobijo
4. Specifične fobije
5. Socialno fobijo
6. Obsesivno kompulzivno motnjo
7. Postravmatsko stresno motnjo
8. Akutno stresno motnjo
9. Splošno tesnobno motnjo
10. Tesnobno motnjo kot posledico splošnega zdravstvenega stanja
11. Tesnobno motnjo, povzročeno s psihoaktivnimi snovmi

1. Panični napad

Za panični napad je značilno kratkotrajno obdobje intenzivnega strahu, […]

Depresija

Velika depresivna motnja

Za veliko depresivno motnjo, ki jo s skupnim izrazom največkrat poimenujemo kar depresija, je značilna navzočnost velike depresivne epizode, pri kateri opazimo depresivno razpoloženje in izgubo interesov ter zadovoljstva. Depresivno razpoloženje traja večino dneva skoraj vsak dan, oseba se počuti žalostno in prazno. Bistveno se zmanjša zanimanje in zadovoljstvo v skoraj vseh aktivnostih […]

Zaljubljenost in ljubezen*

Ste terapevtka psihoterapije transakcijske analize – nam lahko razložite, kakšne so glavne značilnosti te smeri in njene metode?

Sem specializantka psihoterapije transakcijske analize. Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in sistemska psihoterapija za osebnostno rast in osebnostno spremembo. Posameznika obravnava kot avtonomno osebnost, ki se lahko samostojno odloča in usmerja svoje življenje.  Osnovni princip, ki ga […]

Strah pred javnim nastopanjem

Premagovanje strahu pred javnim nastopanjem
»Pobralo me je od strahu, ko sem le pomislil na to, da bom moral recitirati pred razredom in pozabil sem besedilo pesmi.«

»Na sestanku sem se moral oglasiti s svojim predlogom, ki je bil zelo smiselen. Zadrgnilo se mi je grlo in vse skupaj sem predstavil na tako nedoločen način, da se […]

Zdravljenje mejne (borderline) osebnostne motnje s koncepti transakcijske analize

»Odrasti ne pomeni pozabiti in zapustiti infantilne in arhaične ideale našega otroštva, ampak prepoznati in sprejeti infantilne in arhaične ambicije našega otroštva.«

Mejna osebnostna motnja se največkrat pojavlja v povezavi z motnjami odvisnosti in razpoloženja. Depresija je tudi najpogostejši vzrok, da oseba poišče terapevtsko pomoč. Dolgotrajno zdravljenje, nepripravljenost klienta, da bi se soočil s strahovi iz […]