Izgorelost na delovnem mestu (burnout)

Izgorelost označuje postopno izgubo motivacije za delo pri osebah, ki veliko delajo, a od okolja ne dobijo ustrezne potrditve. Gre za telesno in psihično izčrpanost, ki zajema negativno predstavo o sebi, negativen odnos do dela. (Maslach)

 

STOPNJE IZGORELOSTI

 • IZČRPANOST (kronična utrujenost)
 • UJETOST  v način življenja, dela in odnosov
 • ADRENALNA IZGORELOST (psihofizičen in nevrološki zlom)

 

VZROKI IZGORELOSTI

Družbene razmere

 • Povečanje odgovornosti posameznika za ekonomski, socialni položaj
 • Nizka stopnja socialne varnosti
 • Fleksibilnost dela in zaposlovanja
 • Družina izgubila značaj institucije, ki nudi varnost in zaščito
 • Pomen individualizacije v posttranzicijski družbi

Delovno okolje

 • Globalizacija
 • Visoko razvita tehnologija
 • Organizacija dela
 • Medsebojni odnosi (mobing!?)
 • Delovni stili

Osebnostne lastnosti

 • Slaba samopodoba/samovrednotenje
 • Potreba po priznanju/vrednotenju našega dela od zunaj
 • Življenjske pozicije

 

SIMPTOMI IZGORELOSTI

Vedenjski

 • Pesimizem
 • Brezvoljnost
 • Povečana raba poživil
 • Agresivno vedenje
 • Oddaljitev (umik) iz medsebojnih odnosov

Emocionalni

 • Depresija
 • Anksioznost
 • Občutki nemoči
 • Razočaranje
 • Jeza

Mentalni

 • Slabša koncentracija in pomnenje
 • Stalna samokontrola
 • Občutek nesorazmerja med količino časa in količino/zahtevnostjo nalog
 • Zmedenost (prioritete, cilji, želje)

Somatski

 • Motnje spanja
 • Glavoboli
 • Želodčne težave
 • Slaba odpornost
 • Alergije
 • Kronična utrujenost

 

ŠEST VIROV IZGOREVANJA

 • Preobremenjenost
 • Pomanjkanje nadzora nad delom
 • Nezadostno nagrajevanje
 • Odsotnost povezovalnih (pristnih) stikov
 • Pomanjkanje spoštovanja, konflikt vrednot (Maslach in Leiter)

 

ŽIVLJENJSKE POZICIJE

Lastna prepričanja (življenjske pozicije) o naši vrednosti oziroma vrednosti drugih močno vplivajo na medsebojno komunikacijo in interakcijo. Jaz sem v redu – ti nisi v redu – TEKMOVALNOST (+, -); Jaz sem v redu – ti si v redu SODELOVANJE (+, +); Jaz nisem v redu – ti si v redu – PODREDITEV (-, +); Jaz nisem v redu – ti nisi v redu – KONFLIKT (-, -).

PRIMER:

Konzultacije pri profesorju v zvezi s seminarsko nalogo, v katero ste vložili veliko truda in časa. Profesor razvrednoti vaše delo in vas obtoži, da ste nesposobni. Kako se odzovete?

ŽP – +: se opravičujete, molčite, jecljate, zardevate, soočate z občutki krivde, da niste zadosti sposobni, pametni in da ima morda profesor prav.

ŽP + +: ostanete mirni in se pozanimate, kje so napake in kaj lahko popravite.

ŽP + -: s profesorjem se zapletete v konflikt, kjer postavite pod vprašaj njegovo strokovnost.

 

DELOVNI STILI

Profesor razdeli študentom seznam literature, ki jo morajo predelati za izpit. Ker želi Eva opraviti izpit zelo uspešno, začne takoj s študijem literature. Prične s prvo knjigo, jo natančno prebira, si izpisuje vse podrobnosti, se uči na pamet, ne izpusti  nobenega poglavja. Ko pride do konca, je zadovoljna s sabo. A je porabila štiri tedne. “Pozabi”, da sta na seznamu še dve knjigi oziroma, da jo čaka do zaključka leta še pet izpitov z vsaj desetimi knjigami. Prepričana je, da mora biti uspešna/popolna v vsem, kar počne.

 

BODI POPOLN

PREDNOSTI:

Natančnost, odlični rezultati, malo napak

POMANJKLJIVOSTI:

Prevelika poraba časa, strah pred napakami,  kritiko, pričakovanje popolnosti od drugih/sebe

V REDU SEM, TUDI ČE NAREDIM NAPAKO

POHITI

PREDNOSTI:

Delo opravijo hitro, zmorejo opraviti veliko dela naenkrat

POMANJKLJIVOSTI:

Površnost

Naložijo si preveč dela

V REDU SEM, TUDI ČE SI VZAMEM VEČ ČASA ZA POSAMEZNO OPRAVILO

 

TRUDI SE

PREDNOSTI:

Vztrajni, se ne predajo, nenehno poskušajo

POMANJKLJIVOSTI:

Vložijo veliko dela, nalog ne dokončajo, rezultati so slabi

V REDU SEM, TUDI ČE MANJ POSKUŠAM IN VEČ DOKONČAM

 

USTREZI MI

PREDNOSTI:

Sodelovalni, prijazni, razumevajoči, pripravljeni pomagati

POMANJKLJIVOSTI:

Nenehno iščejo potrditve od zunaj, ne znajo reči NE

V REDU SEM, ČE ZADOVOLJIM TUDI SVOJE ŽELJE IN POTREBE

 

BODI MOČAN

PREDNOSTI:

Idealni v kriznih razmerah, stvari ne jemljejo osebno, se čustveno ne zapletajo

POMANJKLJIVOSTI:

Psihični pritiski zaradi neizražanja čustev

nimajo razumevanja za šibkejše (manj delovne)

V REDU SEM, TUDI ČE ZAPROSIM ZA POMOČ

 

KAKO SI LAHKO POMAGAMO?

 • Ozaveščanje na področju vedenja, mišljenja in čustvovanja
 • Treningi asertivnosti, komunikacije, sproščanja, samopodobe itd.
 • Strokovna pomoč – psihiater, psihoterapija, skupine za samopomoč
 • Medikamentozna pomoč
 • Supervizija

 

Darja Poljanec (povzetek predavanja na Univerzi v Mariboru)