Postavi se zase!

DELAVNICA

petek, 5.10.2018 od 17.00 do 20.00 in soboto, 6.10. od 9.00 do 12.00

Psihoterapevtska delavnica za asertivno in učinkovito postavljanje mej v vsakdanjem življenju. Veliko praktičnih vaj in praktičnih primerov.

cena: 80 eur

Prijave in informacije na: nevenka.breznik@siol.net